Vážení rodiče,
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání, stravné a kulturní akce naleznete v sekci Dokumenty – Školní řádObecné dokumenty.


Vážení a milí rodiče,

paní učitelky a paní asistentky  si pro DĚTI připravily zajímavý program na následující týden.

Níže naleznete jeho obsah!

Užijte si krásné jarní dny. 🙂

Tým MŠ Dráček Babice


AKCE V TÝDNU od 5. do 9. 6. 2023   –    TÉMA TÝDNE – u Žluťáků – ZNAKY LÉTA , u Zeleňáků – LETNÍ SPORTY

Pondělí

Žluťáci – půldenní procházka lesem, hledání znaků léta (Prosíme, aby děti měly batůžky, lahev s pitím a pohodlnou obuv a oblečení. Doporučujeme nastříkat děti proti klíšťatům. Děkujeme.)

Zeleňáci  – nácvik písničky na zahradní slavnost, hudebně rytmická cvičení

Úterý

Žluťáci  – výtvarná činnost – za hezkého počasí hra na malíře – malování venku. Při horším počasí výroba nanuků.

Zeleňáci – motivace k tématu – příběh o Honzíkovi a Amálce a jejich velkém výletu na kole – úkoly a otázky pro děti

Středa

Žluťáci hudební dopoledne, písnička, poznávání hudebních nástrojů

Zeleňáci fotbalové hřiště – modelování, malba temperovou barvou, kooperace

Čtvrtek

Žluťáci grafomotorická rozcvička, pracovní list

ZeleňáciOlympiáda na školní zahradě

Pátek

Žluťáci Letní olympiáda

Zeleňáci9. lekce předplaveckého kurzu v Průhonicích v hotelu Floret

CÍLE: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, učení se dodržovat pravidla a bezpečnost zdraví při sportování, rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj tvořivosti


AKCE V TÝDNU od 29. do 2. 6. 2023   –  TÉMA TÝDNE – KAMARÁDI, MÁME SVÁTEK

Pondělí

Žluťáci+   Zeleňáci  – Kamarádi, dnes se budeme FOTOGRAFOVAT, abyste měli památku na školku! Podrobnější informace najdete v aplikaci Naše MŠ – Dotazníky – Focení 🙂

ZÁPIS NA  ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 – od 8 – 11 hodin – rodiče si mohou vyzvedávat ROZHODNUTÍ – o přijetí, o nepřijetí v ředitelně školy! Děkujeme.

Úterý

Žluťáci  -úvod k tématu- Kamarádi máme svátek, hry na zahradě dle počasí

ZeleňáciBarevné tvoření na zahradě – prosíme o oblečení, které lze zničit barvou

Středa

Žluťáci výtvarné tvoření – kamarádi z celého světa

Zeleňáci sluníčkový den – prosíme o příchod dětí do školky ve žlutém tričku

Čtvrtek

Žluťáci  +ZeleňáciDEN DĚTÍ – celodenní výlet do KRTKOVA SVĚTA – PŘEKVAPENÍ pro dětiKrtkův svět 

Děti můžete přihlašovat v aplikaci Naše MŠ – Akce.

Pátek

Žluťáci sportovní den – při hezkém počasí na zahradě

Zeleňáci8. lekce Předplaveckého kurzu v Průhonicích v hotelu Floret

CÍLE:  poznávání pravidel společenského soužití; rozvoj tvořivosti; učit se být tolerantní k odlišnostem; poznávání jiných kultur; vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí; seznamování se světem lidí    


AKCE V TÝDNU od 22. do 26. 5. 2023   –    TÉMA TÝDNE – u Žluťáků – DOPRAVA , u Zeleňáků – JAK SE ŽILO V PRAVĚKU

Pondělí

Žluťáci – ranní cvičení, pohybová hra – Na barevné vlaky, seznámení s tématem, logopedická rozcvička, komunikační kruh, nácvik vystoupení na zahradní slavnost

Zeleňáci  – Pravěk (autor: Zpívající učitelka) – rytmický pokřik s doprovodem bubínku a rytmických nástrojů, dramatizace

Úterý

Žluťáci  -pohybová hra na Autíčka, rozcvička podle Jóga karet, výroba dopravních značek

Zeleňáci – výtvarná výchova – námětem výtvarné tvorby a výtvarného vnímání je pravěké umění

Středa

Žluťáci  -grafomotorická rozcvička, pracovní list – Cesta do školy, pokračování výroby značek, pohybové hry se semaforem

Zeleňáci výroba sekyrek – omotávání, nácvik uzlu

Čtvrtek

Žluťáci  -rozcvička podle obrázků, dramatická výchova – cesta v MHD

ZeleňáciPravěká hra v přírodě – plnění jednotlivých úkolů – se sebou batůžek s pitím

Pátek

Žluťáci sportovní den na zahradě s koloběžkami a vyrobenými dopravními značkami

Zeleňáci7. lekce předplaveckého kurzu v Průhonicích v hotelu Floret

CÍLE:  poznávání pravidel společenského soužití; rozvoj tvořivosti; učit se být tolerantní k odlišnostem; poznávání jiných kultur; vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí; seznamování se světem lidí    


AKCE V TÝDNU od 15. do 19. 5. 2023   –    TÉMA TÝDNE – CO DĚLÁ MAMINKA A TATÍNEK  ❤️

Pondělí

Žluťáci– logopedická rozcvička, komunikační kruh – Čím bych chtěl být, nácvik básničky na zahradní slavnost

Zeleňáci -hudební výchova- Skřítkové, zedníci – dramatizace a zpěv písničky 

Úterý

Žluťáci+  Zeleňácihudební pořad – BUBENÍK – Jaká je profese hudebníka? zapojení dětí do programu

ZÁPIS NA  ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 – od 12 – 15 hodin – rodiče mohou nahlížet do spisu v ředitelně školy!

Středa

Žluťáci  -grafomotorika, kresba řemesel – hádanky profesí 

Zeleňáci–  Naše služby – námětová hra, konstruktivní dovednosti, kooperace

MAP ŘÍČANY – UČÍCÍ SE SÍŤ – Sdílení v MŠ Doubek – 9-11:30 hod.- 2 pedagogové na návštěvě u sousedů 🙂

Čtvrtek

Žluťáci  – dramatizace povolání, pantomima

ZeleňáciCo dělají moji rodiče? – děti si mohou doma nakreslit povolání svých rodičů a přinést do školky

Pátek

Žluťáci  + ZeleňáciZDRAVOTNÍCI – vzdělávací program ve školce – Jaké to je být zdravotníkem?

CÍLE: rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání; rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních; rozvoj hudebnosti – rytmického a tonálního cítění; seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků a prostředí, v němž dítě žije


AKCE V TÝDNU od 8. do 12. 5. 2023   –    TÉMA TÝDNE – MAMINKA SLAVÍ SVÁTEK 

Pondělí

 STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA

Úterý

Žluťáci  Komunikační kruh – úvod do tématu, logopedická rozcvička

Zeleňáci – Jaké to je ve škole?👧👦Předškoláci navštíví místní základní školu 

Středa

ROZLOUČENÍ s paní ředitelkou Míšou Horákovou ❤️– MŠ UZAVŘENA

Čtvrtek

Žluťáci  + ZeleňáciPŘEKVAPENÍ pro maminku 🌸 – tvoření

Pátek

Žluťáci   – míčové hry na hřišti

Zeleňáci  66. lekce předplaveckého kurzu v Průhonicích v hotelu Florethonic

CÍLE: rozvoj jemné a hrubé motoriky, empatie a upevnění vztahů s ostatními, rozvoj a upevnění pohybových dovedností


AKCE V TÝDNU od 1. do 5. 5. 2023   –    TÉMA TÝDNE – MÁM RÁD SVOJI RODINU – DOMOV

Pondělí

Žluťáci+  Zeleňáci  STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA

Úterý

Žluťáci  – Logopedická rozcvička – básnička DŮM, komunikační kruh – úvod k tématu, pravidla a bezpečnost na výletě

ZeleňáciMALÝ ORCHESTR – práce s hudebními nástroji, rozvoj rytmického cítění

Středa

Žluťáci  + Zeleňácicelodenní výlet – STARÉ HRADY  – prohlídka hradu a zábavný program pro děti s pohádkovými postavami

ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 od 14 do 17:30 hod.  – TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Čtvrtek

Žluťáci  – Grafomotorická rozcvička, společná malba na velkoformátový papír – NAŠE OBEC BABICE

ZeleňáciMŮJ DOMEČEK – výtvarně pracovní činnost

Pátek

Žluťáci Sportovní dopoledne – pohybová hra Domečky, lokomoční pohyby na hudbu, rozcvička, sportovní soutěže

Zeleňáci5. lekce předplaveckého kurzu v Průhonicích

CÍLE: rozvoj a užívání všech smyslů – sluch, rozvoj tvořivosti, rozvoj a kultivace estetického cítění, poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije


AKCE V TÝDNU od 24. do 28. 4. 2023   –    TÉMA TÝDNE – ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA

Pondělí

Žluťáci – Logopedická rozcvička – dechová cvičení, gymnastika mluvidel, napodobování zvuků zvířat, báseň ,,O čarodějnici”, komunitní kruh

Zeleňáci  – Komunitní kruh – seznámení s tématem, zpěv písničky o Ježibabě – využití orffovských hudebních nástrojů

Úterý

Žluťáci  – Pohádka o Malé čarodějnici – poslech, dramatizace

Zeleňáci – Pohádka O obrovi, který měl obrovské trápení – rozvoj čtenářské pregramotnosti

Středa

Žluťáci  + ZeleňáciČarodějnice z látky – tvoření, výtvarně pracovní činnost; PRIMAVIZUS – prevence – vyšetření zraku očí, jen pro přihlášené děti

Čtvrtek

Žluťáci  + ZeleňáciČARODĚJNICKÝ DEN VE ŠKOLCE – karneval v maskách, diskotéka, soutěže. Od rána mohou děti přijít do třídy v masce, zdravé pohoštění vítáno!!

Pátek

Žluťáci  – Sportovní dopoledne – opičí dráha, PH ,,Na čarodějnici”

Zeleňáci – 4. lekce předplaveckého kurzu v Průhonicích

CÍLE: vytváření prosociálních postojů, zdokonalování pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, posilování komunikativních dovedností, rozvíjení řečových schopností          

   


Vítáme Vás!

Naši dvoutřídní školku najdete u lesa, kde trávíme spoustu času,  v  moderní jednopodlažní dřevostavbě. Do provozu byla uvedena v září 2014.

Na budovu bezprostředně navazuje terasa a zahrada, která je vybavena herními prvky, integrovaným pískovištěm a dráhou pro koloběžky a odrážedla. Jsou zde nově vysázeny listnaté a ovocné stromy a keře a umístěny vyvýšené záhony se zeleninou, bylinami a okrasnými rostlinami.

Celý interiér je bohatě vyzdoben dětskými pracemi.

Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet klidné a přátelské prostředí, které dává dětem pocit pohody, bezpečí a sounáležitosti. Respektují potřeby dětí a všechny děti mají rovnocenné postavení.

Děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Jakékoli projevy podceňování či zesměšňování jsou vyloučeny.

Děti se podílejí na tvorbě pravidel soužití, které vedou k vytvoření dobrých vztahů v kolektivu.

Chceme, aby naše mateřská škola byla pro děti životním prostorem naplněným hodnotnými podněty a vstřícností, aby pomáhala dětem objevovat jejich první velký svět, podporovala pohyb jako životní princip, láskyplné vztahy jako nezbytnost lidství, vzdělávání jako celoživotní potřebu a dobrodružství.

Provozovatelem  naší MŠ Dráček je Obec Babice.

“Každé dítě je úžasný originál, který si zaslouží naši péči a laskavé vedení na své cestě za poznáním.”

                                                                                                                                                                        Mgr. Michaela Horáková
ředitelka MŠ Dráček