Vítáme Vás!

Naši dvoutřídní školku najdete u lesa, kde trávíme spoustu času,  v  moderní jednopodlažní dřevostavbě. Do provozu byla uvedena v září 2014.

Na budovu bezprostředně navazuje terasa a zahrada, která je vybavena herními prvky, integrovaným pískovištěm a dráhou pro koloběžky a odrážedla. Jsou zde nově vysázeny listnaté a ovocné stromy a keře a umístěny vyvýšené záhony se zeleninou, bylinami a okrasnými rostlinami.

Celý interiér je bohatě vyzdoben dětskými pracemi.

Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet klidné a přátelské prostředí, které dává dětem pocit pohody, bezpečí a sounáležitosti. Respektují potřeby dětí a všechny děti mají rovnocenné postavení.

Děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Jakékoli projevy podceňování či zesměšňování jsou vyloučeny.

Děti se podílejí na tvorbě pravidel soužití, které vedou k vytvoření dobrých vztahů v kolektivu.

Chceme, aby naše mateřská škola byla pro děti životním prostorem naplněným hodnotnými podněty a vstřícností, aby pomáhala dětem objevovat jejich první velký svět, podporovala pohyb jako životní princip, láskyplné vztahy jako nezbytnost lidství, vzdělávání jako celoživotní potřebu a dobrodružství.

Provozovatelem  naší MŠ Dráček je Obec Babice.

“Každé dítě je úžasný originál, který si zaslouží naši péči a laskavé vedení na své cestě za poznáním.”

                                                                                                                                                                        Mgr. Michaela Horáková
ředitelka MŠ Dráček