Žlutá třída

U Žluťásků se zpravidla setkáte s dětmi od 3 do 5 let, ale jsou roky, kdy tady potkáte i nějaké předškoláky.

Kromě spousty říkanek, her a písniček se děti hravou formou učí mj. základním pravidlům soužití v kolektivu. Činnosti jsou přizpůsobovány schopnostem a věku dětí a učitelky se snaží poskytnout všem dětem potřebnou individuální péči.
 

Žluťásci