Zelená třída

Zelená třída patří zpravidla našim 24 nejstarším dětem. I když hry stále zabírají velkou část času,  způsob práce je již trochu jiný. Klademe na děti vyšší nároky, vedeme je  k samostatnosti, přemýšlení a objevování tak, aby si mohly říct  AHA…! Veškeré činnosti jsou přizpůsobovány schopnostem a věku jednotlivých dětí, snažíme se poskytovat každému z nich potřebnou individuální péči.

Naším cílem je co nejlépe děti připravit na vstup do základní školy a usnadnit jim tak tuto velkou životní změnu.


 

 

 

 

 
Bude zima