Výsledky zápisu

Přijatí

Zákonné zástupce přijatých dětí prosíme o vyplnění zápisového lístku a jeho odevzdání do 4.6.2021, aby příp. uvolněná místa mohla být poskytnuta dalším dětem.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK