Tisková chyba v odůvodnění nepřijetí dítěte do MŠ Dráček, Babice

OMLOUVÁME SE RODIČŮM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ, KDE JE CHYBNĚ UVEDEN POČET BODŮ!

JEDNÁ SE O CHYBU TISKU, KTEROU ZPŮSOBIL NÁŠ PROGRAM.

POŘADÍ UMÍSTĚNÍ DĚTÍ ODPOVÍDÁ. VE VŠECH SEZNAMECH, KTERÉ JSOU ZDE ZALOŽENY, JE POČET BODŮ SPRÁVNÝ.