Školní vzdělávací program

Mottem našeho ŠVP:
  “Poznávání je úžasné dobrodružství” je “Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce”.

Proč právě tohle motto?

Americký spisovatel Robert Fulghum napsal čtyři knížečky sestavené z drobných příběhů, úvah, zamyšlení a filosofických postřehů z každodenního života, které si léta schovával do šuplíku.
První z nich se jmenuje Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.
Co to vlastně je – to, co opravdu potřebuji znát?
Pan Fulghum to řadí takto:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni PROMIŇ.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den si odpoledne zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními
pohromadě.
Nepřestávej žasnout.
Dívej se kolem sebe.
Skutečně, všechno, co potřebujeme znát, tam je. Slušnost, láska, hygiena, ekologie, politika, rovnost a rozumný život…
A právě proto jsme si název této knihy zvolily jako motto našeho školního vzdělávacího programu „Poznávání je úžasné dobrodružství“ a rády bychom, aby toto všechno Vaše děti u nás poznaly a bylo jim tu s námi dobře.

Průběžně náš vzdělávací program upravujeme doplňujeme. K dispozici pro nahlédnutí je  u hlavní nástěnky naší MŠ.