Přerušení provozu MŠ po dobu vyhlášeného volna a podzimních prázdnin

Po projednání se zřizovatelem bude, dle vyhl. 14/2005 Sb,, §3 odst. 2, v souvislosti s vydanými opatřeními k ochraně obyvatelstva, prevenci a nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, které jsou v  souladu se zákonem 258/2000 Sb., zák. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, v Mateřské škole Dráček, Babice, příspěvkové organizaci, se sídlem Ke Hřišti 390, Babice, od 26.10. do 30.10. 2020 přerušen provoz.