Mimořádné opatření dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

DLE MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČJ. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN Z 22. ÚNORA 2021 JE OD 25. ÚNORA 2021 VSTUP DO BUDOVY MŠ POVOLEN POUZE S OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST, A TO:

  • RESPIRÁTOREM NEBO OBDOBNÝM PROSTŘEDKEM (VŽDY BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU) S FILTRAČNÍ ÚČINNOSTÍ ALESPOŇ 95% DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM (NAPŘ. FFP2/KN95)

PŘÍP.

  • ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKOU NEBO OBDOBNÝM PROSTŘEDKEM NAPLŇUJÍCÍM VŠECHNY TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY (PRO VÝROBEK) NORMY ČSN EN 14683+AC