Dočasné uzavření MŠ

Vážení rodiče, 

dle usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 bude naše školka do 21.3 2021 uzavřena.

Podle nových pravidel škola žádosti o ošetřovné již nevyplňuje. Informace k ošetřovnému naleznete na webových stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Začátkem příštího týdne bychom měli obdržet metodiku k distančnímu vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou, ale již nyní připravujeme pro každého z nich podklady pro vzdělávání dle individuálních potřeb.

Věříme, že tato opravdu tvrdá omezení povedou konečně k obratu k lepšímu a těšíme se, že se s dětmi i s Vámi opět potkáme ve školce.

Pevné zdraví, hodně sil a optimismu!

Mgr. Michaela Horáková