Částečné obnovení provozu MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude částečně obnoven provoz naší MŠ. Do školky se vrátí předškoláci – týká se jich povinné předškolní vzdělávání a mladší děti IZS (viz níže), a to do maximální možné kapacity, tj. 30 dětí (dvě skupiny po max 15 dětech).

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Žádáme tedy o rychlé nahlášení dětí IZS, které nastoupí, abychom mohli zajistit stravu (zítra je nutné nahlásit do vývařovny) a vše potřebné k zahájení provozu.

Podrobné informace k provozu budou specifikovány po prostudování všech dokumentů vydaných MŠMT a obdržíte je během zítřejšího dne.

Mgr. Michaela Horáková