Mateřská škola Babice

 
 
 

O školce - Režim dne

<< zpět
 

Režim dne je přizpůsoben věku dětí, potřebám biologickým, hygienickým a psychologickým. To znamená, že je dětem dán dostatečný prostor pro hru, pohyb, řízenou činnost a odpočinek.
Rozvrh základních režimových činností je dostatečně flexibilní, je možné ho přizpůsobit nečekaným a neplánovaným událostem a individuálním potřebám dětí.

7:00 - 8:00 scházení se dětí ve třídě, spontánní hra a činnost dle výběru a zájmu dětí, individuální práce s jednotlivci i se skupinou

7:15 - 8:00 u Zeleňáků program Maxík - skupinová příprava budoucích školáků

8:05 hod MŠ se uzamyká; pozdější příchod je možný ve výjimečných případech a po předchozí dohodě

8:05 - 8:45 komunikační kruh na různá témata, pohybové a relaxační činnosti

8:45 - 9:15 hygiena, příprava na dopolední svačinku, svačinka

9:15 - 10:00 řízená činnost - podporující slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, výtvarná, hudební, prožitkové učení

10:00 -11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45-12:15 hygiena, příprava na oběd, oběd

12:15 - 12:30 odchod dětí po obědě

12:15 - 14:30 příprava dětí k odpočinku, odpočinek na lůžku dle potřeby dětí, klidové činnosti, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 - 15:00 hygiena, příprava k odpolední svačince, svačinka

15:00 - 17:00 hry a činnosti dle třídních programů (řízené i spontánní), prožitkové učení, zájmové aktivity, pohybové činnosti, v příznivém počasí pobyt venku, rozcházení dětí

Tento režim dne je platný od 1.9. 2016

oči draka 

AKTUALITY

ČERVENCOVÝ PROVOZ VE ŠKOLCE

18.06.2018 -   [více]

ZAHRADNÍ SLAVNOST

13.06.2018 -   [více]

Další zprávy...

JÍDELNÍČEK

Pondělí

Úterý

Další dny...

KONTAKTNÍ INFORMACE

Mateřská škola Dráček, Babice p.o.
Ke Hřišti 390
251 01, Babice u Říčan
IČ: 71294163
DIČ: CZ71294163
ID datové schránky: 6a9qjkn