Mateřská škola Babice

 
 
 

Aktuality

<< zpět
 

NĚKOLIK SLOV K VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLKY

Vážení rodiče,

program ve školce učitelky připravují tak, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech rovnoměrně, aby se postupně rozvíjely všechny funkce potřebné k úspěšnému dalšímu vzdělávání (rozvoj komunikačních schopností, zrakové vnímání, zraková paměť, sluchové vnímání, sluchová paměť, schopnost sluchové analýzy a syntézy, orientace v prostoru, hmat, oblast seriality, intermodalita, motorika hrubá i jemná...), aby vše bylo s v souladu s RVP, který vydalo MŠMT, a to hlavně nenásilnou formou, pomocí her.

Informace o činnostech, které jsou a budou naplánovány k základnímu programu navíc, najdete vždy na nástěnkách ve vchodu do školky - nad botníkem důležité informace, naproti informace o programu pro předškoláky Maxík a informace o zájmových volnočasových aktivitách.

Pevné konzultační hodiny nejsou vypsány, konzultaci si můžete v příapdě potřeby kdykoli dohodnout, a to jak s třídní učitelkou, tak s vedením MŠ. Pokud tedy budete potřebovat nějaké bližší informace o svém dítěti (např. jak se projevuje při konkrétní činnosti, jaké dělá pokroky apod.), či akci, jsme tu pro Vás.

Mgr. Michaela Horáková

oči draka 

AKTUALITY

PORUCHA WEBOVÝCH STRÁNEK

13.09.2018 -   [více]

UŽ ZÍTRA...

02.09.2018 -   [více]

Další zprávy...

JÍDELNÍČEK

Pátek

Pondělí

Další dny...

KONTAKTNÍ INFORMACE

Mateřská škola Dráček, Babice p.o.
Ke Hřišti 390
251 01, Babice u Říčan
IČ: 71294163
DIČ: CZ71294163
ID datové schránky: 6a9qjkn